Priser

Våra taxor är flexibla och enkla att förstå.

Samtliga priser nedan presenteras i svenska kronor inklusive moms och gäller per plats.

VISBY- Gutebacken 
Taxa:6h=125kr, 24h=199kr
Timtariff nästföljande dygn se webshop:

Nyttjas två platser (t.ex. bil+husvagn)  gäller en biljett per fordon, välj Bil&Husvagn i vår internetbetalningstjänst.

SMÖGEN – Ställplats Smögen  (högra sidan, se Park and Stay Skyltning)
Taxa:6h=150kr, 24h=230kr
Timtariff nästföljande dygn se webshop.