Priser

Våra taxor är flexibla och enkla att förstå.

Samtliga priser presenteras i vårt webbshop under respektive ställplats i svenska kronor inklusive moms och gäller per använd plats och enligt gällande villkor.

Våra priser kan justeras vid hög efterfrågan men det pris ni ser i vår webshop / innan köp genomförs är alltid det aktuella pris som gäller.